Strona Główna

ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

W skład Zespołu wchodzą:

  • Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie.
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, w skład którego wchodzi Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE:

  • ZESPOŁU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE - pobierz
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie - pobierz
  •  Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie - pobierz