Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usługi organizacji  stażu – wizyty zawodoznawczej w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.27.2014

dnia 10.04.2014

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej