Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursów w masażu w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.35.2014

dnia 26.09.2014

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej