Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży - wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"