Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia staży-wizyt zawodoznawczych w Ośrodku SPA dla uczniów SPPSMiS w Gorlicach w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.25.2015
dnia 12.05.2015r.

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej