Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup wraz z dostawą i montażem sprzętu do wyposażenia pracowni ortoptycznej w ramach realizacji projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.55.2013

dnia 27.11.2013

Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej