ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

POKL 2711.25.2014         

dnia 19.03.2014                                                

W związku z zamiarem zakupu sprzętu do pracowni ortoptycznej w oparciu  o  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zapraszamy do składania ofert na:
Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia pracowni ortoptycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce’’.

Przedmiotowe oferty należy przedłożyć na załączonym formularzu zapytania cenowego w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2014r. do godziny 13:00.

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej