Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu pn. Zaburzenia percepcji wzrokowej i akomodacji u dzieci - ćwiczenia”  w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.18.2014

dnia 06.03.2014

    Ogłoszenie


Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej