Informacje o Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest publiczną placówką powołaną w 2011 r. Organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie. 

Centrum stanowi integralną część Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a. 

Celem działalności Centrum jest wspieranie rozwoju zawodowego poprzez umożliwienie poszerzenia i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, które spełniły już obowiązek szkolny. Kształcenie prowadzone jest w formach szkolnych i pozaszkolnych. 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej kształci w zawodach:

 

Kształcenie w formach pozaszkolnych obejmuje m.in. kwalifikacyjne kursy zawodowe, dające osobom dorosłym możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych poza systemem szkolnym( w czasie krótszym niż w szkole). Prowadzone są: kursy i warsztaty doskonalące posiadaną wiedzę i umiejętności.

Nauka na kwalifikacyjnych kursach zawodowych jest nieodpłatna, pozostałe kursy są płatne.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym tematyką kursów.

Posiadamy sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz specjalistyczne pracownie dydaktyczne.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem: 2.12/00200/2014

Po ukończeniu każdej formy kursowej uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dla osób spoza Krakowa oferujemy miejsca w internacie szkolnym.


Powrót do strony głównej