OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:,, Zakup usług organizacji stażu - wizyty zawodoznawczej w pracowni protetycznej w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego  w Małopolsce’’

POKL 2711.4.2014

dnia 24.01.2014

    Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej