MRPO

 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zrealizował projekt  pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W ramach realizacji w/w projektu została wyposażona pracownia do nauki w zawodzie Technik Optyk.

Oto dokumentacja fotograficzna pracowni:

Zdjęcie 1  Zdjęcie 2 Zdjęcie 3  Zdjęcie 4  Zdjęcie 5  Zdjęcie 6  Zdjęcie 7  Zdjęcie 8 

......................................................................................................................................................

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie realizuje w roku 2015 projekt  pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Powrót do strony głównej