Msza Święta z okazji 116 rocznicy urodzin Patronki Szkoły

W dniu 7 października 2018 roku w Parafii Św. Mikołaja przy ul. Kopernika 9 w Krakowie, została odprawiona uroczysta msza św. z  okazji 116 rocznicy urodzin Patronki Szkoły, Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. We mszy św. uczestniczyli Pracownicy, Słuchacze, Współpracownicy Szkoły, Pielęgniarki -absolwentki Liceum Medycznego im. Hanny Chrzanowskiej ,  przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oraz Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Msze św. uświetnił śpiew Chóru Rodzinnego Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Po mszy św. nastąpił krótki koncert Chóru oraz złożenie kwiatów przy relikwiach Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. 

Link do zdjęć: http://www.zjewm.krakow.pl/%C5%9Bwi%C4%99to-patrona.html

Powrót do listy aktualności