Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru:

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta została wybrana Pani Monika Hanusiak  zamieszkała  w Tokarni.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka Monika Hanusiak  spełnia wymagane kwalifikacje do zatrudnienia  na ww. stanowisku. Posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i przygotowanie  do zajmowania w/w stanowiska.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent  

Powrót do strony głównej