O nas

ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

W skład Zespołu wchodzą:

 • Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie.
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, w skład którego wchodzi Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3

 • Ortoptystka - 2 letni cykl kształcenia
 • Opiekunka dziecięca - 2 letni cykl kształcenia
 • Terapeuta zajęciowy - 2 letni cykl kształcenia


Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej–kształcenie stacjonarne

 • Opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
 • Terapeuta zajęciowy - 2 letni cykl kształcenia

 

 Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej -kształcenie zaoczne

 • Protetyk słuchu - 2 letni cykl kształcenia
 • Opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia
 • Technik sterylizacji medycznej - roczny cykl kształcenia
 • Technik optyk - 2 letni cykl kształcenia
 • Opiekunka dziecięca - 2 letni cykl kształcenia


 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO - KURS KWALIFIKACYJNY

- opiekun medyczny - roczny cykl kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

Celem działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie jest prowadzenie kształcenia ustawicznego w szkole dla dorosłych oraz w formach pozaszkolnych:

 • kursy
 • kursy zawodowe
 • seminaria
 • praktyka zawodowa
 • inne formy dokształcania i podnoszenia kwalifikacji osób dorosłych.
Powrót do strony głównej