Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług transportu, wyżywienia i noclegów podczas organizacji stażu – wizyty zawodoznawczej w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Zakopanem w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.50.2013

dnia 22.11.2013

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej