Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia stażu - wizyty zawodoznawczej w Ośrodku SPA ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

POKL 2711.40.2013

dnia 10.10.2013

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej