Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup usług organizacji i przeprowadzenia kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.44.2013

dnia 08.11.2013

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej