Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup usług organizacji stażu - wizyty zawodoznawczej w gabinecie stomatologicznym w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia w Małopolsce"

POKL 2711.36.2013

dnia 20.09.2013

Ogłoszenie

------------------------------------------------------------------------------------------

Powrót do strony głównej