Ogłoszenie z dnia 16.10.2017 r o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie z dnia 16.10.2017 r o przetargu nieograniczonym na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie wymiany stolarki okiennej PCV, systemu grzewczego, oświetleania wbudowanego prowadzonych w ramach programu pn. "Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej" realizowanego z funduszy RPO WM 2014-2020

SIWZ
Ogłoszenie
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5a i 5b
Załącznik 6
Załącznik 7
Załącznik 8
Załącznik 9a
Załącznik 9b
Załącznik 9c
Załącznik 9d
Załącznik 9e
Załącznik 9f
Załącznik 9g

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej