Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pn. "Zakup usługi organizacji i przeprowadzenia kursu masażu gorącymi kamieniami w ramach realizacji projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

POKL 2711.9.2014

dnia 13.02.2014

Ogłoszenie

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej