Plan zajęć w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3