Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
,,Zakup usług organizacji i przeprowadzenia warsztatów z profesjonalnej obsługi klienta w ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’

POKL 2711.41.2013

dnia 21.10.2013

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej