ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

POKL 2711.26.2014   

dnia 20.03.2014

W związku z zamiarem zakupu sprzętu do pracowni kosmetycznej w oparciu  o  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza do składania ofert na: „Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia pracowni kosmetycznej w ramach realizacji projektu ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce’’.
 
Przedmiotowe oferty należy przedłożyć na załączonym formularzu zapytania cenowego w formie papierowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2014r. do godziny 13:00. Do formularza należy dołączyć wykaz sprzętu wraz z cenami jednostkowymi.

FORMULARZ

Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej