Znak Jakości - MSUES

Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno - Szkoleniowych dla Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

22 sierpnia 2018 r. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie uzyskał Znak Jakości potwierdzający spełnienie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (Znak Jakości MSUES nr 257/2018)

Oznacza to że Zespół, organizując kursy i szkolenia, spełnia wymagania określone w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i realizuje usługi szkoleniowe zgodnie z tymi wymaganiami. Znak jakości został przyznany na podstawie audytu zewnętrznego – Raport z audytu nr 13/2018/RBC z dnia 07.07.2018 r.

MSUES to 20 standardów opisujących rozwiązania sprzyjające wysokiej jakości usług edukacyjno-szkoleniowych. Standardy związane są z przebiegiem usług edukacyjnych, kompetencjami i potencjałem kadry dydaktycznej, bazą dydaktyczną i infrastrukturą jakimi dysponuje Zespół oraz z organizacją i zarządzaniem jakością usług szkoleniowych.

Powrót do listy aktualności